The distance-information interaction in the “Kozirev space”

Vlail Kaznacheev, Alexander Trofimov

Abstract


It is described the psychophysiological in the “Kozirev space” human perception of holograms, which contain information about cosmic objects: galaxies with different characteristics6 cultural-historical monuments of different civilizations and epochs. The holograms with the functional-regulation information are also tested. The degree of the modern man paleinformation sensibility and the measure of the human “paleomemory” disclosure were valued by the following parameters: the time perception dynamics6 the heart chronal regime changes6 he head brain electric activity, the skin absorption of light, the gas discharge visualization, the effectivity of the human distance-information communications and interaction with “cells civilizations”.


Keywords


human paleomemory; “Kozirev space”; human distance-information communications; information signals; psychophysiological testing; head brain semispheres asymmetry; time internal perception

References


:

Devitsin D. V., Trofimov A. V. Dinamika bioelektriсheskikh parametrov v protsesse raskrytiya «kosmopsikhologiсheskikh rezervov» сheloveka v ekranirovannom prostranstve // Tez. VII Mezhdunar. kongr. po GRV bioelektrografii, S.-Peterburg, 6-8 iyulya 2003. — SPb., 2003. — S. 20.

Kaznaсheev V. P., Mikhajlova L. P. Sverkhslabye izluсheniya v mezhkletoсhnykh vzaimodejstviyakh. — Novosibirsk: Nauka, 1981. — 143 s.

Kobozev N. I. Izbrannye trudy. T. 2. — M.: Izd-vo MGU, 1978. — 390 s.

Kobozev N. I. O fizike myshleniya. — M., 1992.

Kozyrev N. A. Izbrannye trudy. — L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1991. — 445 s.

Kosinov N. V. Proiskhozhdenie protona // Fiz. vakuum i priroda. — 2000. — № 3. — S. 98–110.

Mikhajlova L. P., СHeredniсhenko YU. N. Otbor narodnykh tselitelej dlya meditsinskoj praktiki s ispol’zovaniem kletoсhnoj kul’tury сheloveka (metod bioindikatsii) // Vestn. MNIIKA. — 1999. — № 6. — S. 99–102.

Subbotina T. I., Tuktamyshev I. SH., YAshin A. A. Elektromagnitnaya signalizatsiya v zhivoj prirode / Pod red. A. A. YAshina. — Tula: Grif i K., 2003. — 319 s.

СHizhevskij A. L. Zemnoe ekho solneсhnykh bur’. — M.: Mysl’, 1973. — 349 s.

Hoyle F., Wickramasinglhe N. C. The Universe and life: deductions from the weak anthropic principle // Weston Preprint Series. — March, 1991. — N 10. — P. 89–102.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.