Socionic methods of formation of learning groups

Authors

  • Elena Lesiovskaya
  • I. Ponomareva
  • E. Chizhik

Keywords:

socionics, social psychology, creation of learning groups, performance, discipline, informational metabolism type, intertype relationships

Abstract

It is demonstrated experimentally that consideration of information metabolism types of students of higher education institutions and their intertype relationships helps create learning groups with significantly higher performance level and allows the students to master the future occupation more successfully.

References

Anikeeva N. P. Uсhitelyu o psikhologiсheskom klimate v kollektive. — M., 1983.

Augustinaviсhyute A. Teoriya intertipnykh otnoshenij. — 1980, otd. rukopisej TSB AN Lit. SSR.

Augustinaviсhyute A. Sotsion. Vvedenie v nauku o tipakh informatsionnogo metabolizma i o sotsionnoj strukture obschestva. — 1982.

Kagan M. S. Mir obscheniya. Problema mezhsub’ektnykh otnoshenij. — M., Politizdat., 1988.

Kon I. S. Rebenok i obschestvo (istoriko-etnografiсheskaya perspektiva). — M., Nauka, 1988.

Medvedev N. N. Psikhologiсheskie oсherki. Metodologiсheskie rekomendatsii po opredeleniyu tipa liсhnosti. — Kaunas, 1987.

Romen A. S. Kompleks «Psikhiсheskaya samoregulyatsiya» na promyshlennom predpriyatii. — M., 1986.

Tvorogova N. D. Formirovanie tekhniki obscheniya kak odna iz zadaсh psikhologiсheskoj sluzhby VUZa. // Edinstvo teorii i praktiki v protsesse obuсheniya i vospitaniya studentov. — M., 1 MMI, 1987.

Published

2015-10-15

Issue

Section

Articles