Gulenko, V. (1998). Синтез и антисинтез полярностей: гносеологические дихотомии. Соционика, ментология и психология личности, (5), 28–39. извлечено от https://publishing.socionic.info/index.php/socionics/article/view/1588