Reader Comments

Albert Einstein On Sboไทย

by Terri Travis (2019-07-28)


ทีมข่าวกีฬาแถลงว่า sboไทย เว็บไซต์คุณภาพการพนันบอลที่เหล่าคอบอลแสวงหาโทรโมชั่นดีที่นี่และข่าวที่ว่า
จิตแพทย์เตือนเลิกเหล้าเข้าพรรษา ระวังอาการถอน sboไทย ชี้หนักเบาขึ้นกับปริมาณ ความถี่ในการดื่ม ห่วงติดเหล้าหนักหลายล้านคน หากหยุดเหล้าเสี่ยงเกิดอาการชัก แนะปรึกษาแพทย์
ชี้ปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า 70% เลิกได้จนครบพรรษา พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย จิตแพทย์กองจิตวิทยาและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า
ช่วงเข้าพรรษาที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกเหล้าเข้าพรรษานั้น ถือเป็นเรื่องดีในการที่ผู้ที่ติดเหล้าจะได้มีแรงจูงใจและมีกำลังใจในการเลิกเหล้า โดยช่วงเข้าพรรษาของทุกปีนั้น
จะมีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาจำนวนมาก โดยจากการติดตามพบว่า สายด่วนศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 พบว่าร้อยละ sboไทย 60 เป็นญาติที่โทรมาขอรับคำปรึกษา ร้อยละ 40 เป็นผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า
ซึ่งมีการติดตามคนกลุ่มนี้ต่อเนื่อง 3 เดือนและ 6 เดือน พบว่า ร้อยละ 60-70 สามารถเลิกเหล้าได้ต่อเนื่องจนจบพรรษาและยังเลิกต่อเนื่องได้ พ.อ.นพ.พิชัย กล่าวว่า
ปัญหาของการดื่มเหล้าอยู่ที่ปริมาณและความถี่ หากดื่มต่อเนื่องร่างกายจะเริ่มดื้อต่อแอลกอฮอล์ทำให้ดื่มในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อดื่มนานๆ
เข้าก็จะทำให้สุขภาพทรุดโทรมส่งผลต่อสมอง การหยุดเหล้ากระทันหันในผู้ที่ดื่มหนักจึงเกิดอาการถอนเหล้าได้ ซึ่งมีหลายระดับขึ้นอยู่กับปริมาณการดื่ม โดยอาการถอนเหล้า
จะเกิดขึ้นตั้งแต่การหยุดดื่มวันแรก เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิตกกังวล มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น โดยจะเป็นอยู่ 3-4 วัน แต่หากผู้ที่ดื่มหนักมาก มักจะเกิดอาการชักได้ในวันแรก
และเกิดอาการสับสน มีอาการทางระบบประสาท ถือว่าน่าเป็นห่วง ดังนั้น ในวันแรกหากมีอาการชัก ควรพาไปพบแพทย์ทันที หรือ เคยมีประวัติว่ามีอาการชัก หากจะหยุดเหล้าควรปรึกษาแพทย์
ซึ่งมีแนวทางการรักษาและถอนพิษสุราอยู่ จะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 3-4 วัน "จากการสำรวจด้านระบาดวิทยาของกรมสุขภาพจิตในเรื่องการดื่มเหล้า พบว่า มีประชาชนที่ดื่มอย่างหนัก 5.3 ล้านคน
ในจำนวนนี้ดื่มอย่างหนักถึงขั้นติดเหล้า 2 ล้านคน แต่จำนวนคนที่เข้ารับการบำบัดมีจำนวนหลักแสนเท่านั้น หากไม่ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและไม่มีกำลังใจ
โอกาสที่จะกลับไปดื่มหนักซ้ำสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงปีแรกการหากสามารถดูแลให้เลิกเหล้าได้ต่อเนื่องจะมีโอกาสเลิกเหล้าต่อเนื่องได้สูง ทั้งนี้ เมื่อจะเลิกเหล้ามีเทคนิคคือ
บอกคนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน คนรัก เพื่อให้มีกำลังใจและช่วยกันเลิก หรือ ปรึกษาแพทย์ ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา เพื่อขอวิธีการเลิกที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มเหล้าหนักมาตลอด
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถเลิกเหล้าได้อย่างต่อเนื่อง" พ.อ.นพ.พิชัย กล่าว